Beberapa Syarat-Syarat Wajib Dalam Ibadah Haji

Dengan bahasa, kata Hajj bermaksud Al-Qashdu yang bermaksud melakukan sesuatu yang hebat. Walaupun oleh istilah Syariah, Haji bermaksud Ka’bah untuk mengadakan ritual tertentu.Haji adalah salah satu rukun islam yang wajib di lakukan apabila mampu, pada saat ini banyak jasa travel haji yang menawarkan pada jemaah biaya haji regular dan biaya haji plus.
Haji adalah tiang ke-5 Islam. Penyembahan ini adalah wajib bagi umat Islam yang dapat melaksanakannya. Hujah-hujah kewajiban Hajj juga diterangkan dalam Al-Qur’an Surat Ali Imran Verse 97 seperti berikut:

“Terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antara mereka) Maqam Ibrahim; sesiapa yang memasuki (rumah) untuk menjadi selamat; melakukan haji adalah kewajipan manusia Tuhan, iaitu (untuk) orang yang sanggup melakukan perjalanan ke Yerusalah. Sesiapa yang menafikan (kewajiban Hajj), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan) dari alam semesta. “

Mengumpul buku Hajj Rukun Islam kelima Mohammad Agrib, untuk menjalankan ibadat Hajj mesti tahu dan memenuhi keperluan wajib haji. Sekiranya tidak dipenuhi, maka haji tidak sah.

5 Syarat Hajji

Keperluan wajib dari Haji adalah tuntutan yang terpakai kepada semua orang yang ingin melakukan haji dan berharap ibadatnya akan diterima oleh Allah SWT.
Berikut adalah lima keperluan kewajipan Haji yang diringkaskan dari buku-buku Haji oleh Ahmad Sarwat.

1. Muslim.
Umat ??Islam adalah keperluan wajib pertama dalam ziarah. Seseorang yang statusnya bukan seorang Muslim, walaupun dia melakukan semua bentuk ritual Haj, dia tetap menyalahi undang-undang. Ini disumbangkan oleh Firman Tuhan yang berikut:
“Barangsiapa yang tidak percaya setelah beriman, maka, dengan sia-sia amal mereka, dan di akhirat, ia termasuk orang-orang yang rugi.” (QS. Al Maida: 5).

Ayat di atas menjelaskan bahawa ketidakpercayaan akan mengeluarkan amalan seseorang. Begitu juga, orang-orang yang tidak percaya, amalan itu tidak akan diterima oleh Allah SWT.

2. Mampu
Istilah ini berasal dari perkataan ‘aqil, yang bermaksud waras, normal, dan tidak gila atau ingatan. Di antara pelbagai jenis umat Tuhan di dunia, manusia adalah satu-satunya yang diberikan rasa. Jadi dengan fikirannya, manusia diberi beban untuk melaksanakan perintah Tuhan dan meninggalkan larangan-Nya.
Sekiranya ada yang menderita fikirannya ketika dia menunaikan haji, maka ziarah itu tidak sah di mata Tuhan.

3. Baligh.
Ziarah ini adalah wajib untuk orang akil baligh. Iaitu, kanak-kanak yang belum tercemar tidak dituntut untuk melakukan ziarah, walaupun dia mempunyai harta yang mencukupi. Ini seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut:
“Pen (kewajiban) telah dilantik dari tiga, dari yang gila sehingga dia sembuh, dari yang tidur sehingga dia bangun, dan dari anak-anak kecil sehingga dia dewasa (akil baligh).” (Hr. Di Tirmidzi dan Ibn Majah).

4. Merdeka.
Seorang budak lelaki tidak diwajibkan untuk melakukan ziarah kerana dia bertanggungjawab melakukan kewajiban yang didakwa dengan tuannya. Di samping itu, budak lelaki itu termasuk orang yang tidak mampu dari segi kos, masa dan lain-lain.

5. Mampu
Haji diwajibkan bagi orang yang boleh secara fizikal, mental, dan juga bahan. Kerana, ziarah akan memerlukan kos perjalanan yang murah.

Di samping itu, orang yang ingin melakukan ziarah juga harus melengkapkan kos sara hidup untuk keluarga yang mereka tinggalkan di rumah.
Jika seseorang mesti menjual satu-satunya sumber kehidupan yang dimiliki, maka ia tidak dibenarkan. Artikel, ia akan membawa lebih banyak kemudaratan kepada seseorang dan keluarganya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *